přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 307/2000
Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů § 2

§ 2
Základní pojmy
(1) Zemědělský skladní list je listinný cenný papír na řad, převoditelný rubopisem a předáním, představující vlastnické a zástavní právo k uskladněnému zboží. Vydávat zemědělské skladní listy jinak než podle tohoto zákona je nepřípustné.
(2) Provozovatel zemědělského veřejného skladu (dále jen "provozovatel") je právnická osoba se sídlem v České republice, které bylo uděleno povolení podle tohoto zákona.
(3) Zemědělský veřejný sklad je vymezený objekt provozovatele splňující podmínky podle tohoto zákona, v němž je činnost zemědělského veřejného skladu provozována.
(4) Provozováním zemědělského veřejného skladu je přijímání zboží do hromadné nebo individuální úschovy, vždy odděleně od vlastního zboží provozovatele, a s tím spojené vystavování zemědělských skladních listů k tomuto zboží, vzorkování, ošetřování, vydávání a prodej skladovaného zboží podle tohoto zákona.
(5) Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") uděluje povolení k provozování zemědělského veřejného skladu (dále jen "povolení"), vykonává státní dozor a ukládá sankce podle tohoto zákona.
(6) Ukladatel je osoba, která předá zboží ke skladování v zemědělském veřejném skladu a jíž provozovatel vystaví zemědělský skladní list.
(7) Oprávněná osoba je osoba, která je z titulu vlastnického nebo zástavního práva oprávněna k převzetí zboží uskladněného v zemědělském veřejném skladu nebo k převzetí výnosu z jeho prodeje podle tohoto zákona.
(8) Druh zboží, ke kterému je možno vystavit zemědělský skladní list podle tohoto zákona, určí ministerstvo vyhláškou, která zároveň stanoví podmínky jakosti uskladňovaného zboží.