přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 335/2006
Vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku § 1

§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška stanoví
a) podmínky poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření ve smyslu § 58 odst. 2 zákona (dále jen "náhrada"), vzor uplatnění nároku, náležitosti uplatnění nároku a
b) způsob určení výše náhrady v případech, kdy není stanoven zvláštním právním předpisem1) za omezení lesního hospodaření, které vzniklo v důsledku
1. trvalého ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji,
2. změny skladby dřevin lesního porostu,
3. prodloužení obmýtí nebo prodloužení obnovní doby stanovených v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově převzaté protokolem o převzetí,
4. zavedení tvaru lesa nízkého,
5. trvalého nařízeného snížení zakmenění lesního porostu,
6. omezení výše těžeb při tvorbě nebo v průběhu platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy převzaté protokolem o převzetí,
7. ponechání jednotlivých stromů do jejich fyzického rozpadu,
8. ponechání ležícího dříví po těžbě v porostu, nebo
9. mimořádného nebo nákladově náročnějšího opatření.
(2) Tato vyhláška dále stanoví náležitosti uplatnění nároku za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření v případech neuvedených v odstavci 1.
1) Například vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích.