přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 128/2009
Vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty § 13

§ 13
(1) Dodává-li potravinářský podnik v rámci své maloobchodní činnosti produkty rybolovu jinému maloobchodnímu zařízení, jde o okrajovou a omezenou činnost, jestliže
a) jde o potravinářský podnik, v němž se týdně zpracuje nejvýše 100 kg produktů rybolovu,
b) množství dodávaných produktů rybolovu nepřekračuje týdně 35%tímto podnikem zpracovaných produktů rybolovu,
c) jiné maloobchodní zařízení tyto produkty rybolovu
1. dodává přímo konečnému spotřebiteli, nebo
2. upravuje dále jen na výslovné přání konečného spotřebitele.
(2) Potravinářský podnik, kterému jsou dodávány produkty rybolovu upravené v jiném potravinářském podniku v rámci jeho maloobchodní činnosti, může tyto produkty rybolovu uvádět do oběhu jen za podmínek stanovených v odstavci 1.