přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 128/2009
Vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty § 6

§ 6
(1) Krajská veterinární správa může rozhodnout o povolení výjimek podle ustanovení § 4 na základě žádosti potravinářského podniku.
(2) V žádosti o povolení výjimek žadatel vedle náležitostí stanovených správním řádem10) uvede
a) jaké výjimky, z kterých požadavků a z jakých důvodů mají být povoleny,
b) charakteristiku potravinářského podniku, kterému mají být požadované výjimky povoleny, jmenovitě rozhodující technické parametry, týkající se stavby, uspořádání, vnitřní úpravy a vybavení podniku,
c) druh, způsob a rozsah činnosti potravinářského podniku, organizace jeho výroby,
d) jaká opatření v zájmu zajištění bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin budou přijata v souvislosti s povolením požadovaných výjimek, zejména opatření z hlediska uplatňování zásad správné hygienické praxe a zásad HACCP11),
e) další údaje důležité pro posouzení důvodnosti žádosti o povolení výjimek a pro informování Komise a ostatních členských států o výjimkách, které by měly být povoleny.
10) § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
11) Čl. 5 a 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.