přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 128/2009
Vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty § 4

§ 4
Potravinářským podnikům s malým objemem výroby mohou být povoleny výjimky pouze z některých strukturálních požadavků8), stanovených předpisem Evropské unie o hygieně potravin a předpisem Evropské unie, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu9).
8) Čl. 13 odst. 4 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.
Čl. 10 odst. 4 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
9) Příloha II k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.
Příloha III k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.