přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 290/2008
Vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů Příl.3

Příloha 3
Kritéria pro zařazení na seznam nákaz, seznam nákaz
I. Kritéria pro zařazení nákazy na seznam
A. Exotické nákazy musí splňovat kritéria stanovená v bodě 1 a v bodě 2 nebo 3.
1. Nákaza je exotická, když se nevyskytuje v akvakultuře Unie a o jejím patogenním původci není známo, že by se vyskytoval ve vodách Unie.
2. V případě zavlečení do Unie by tato nákaza mohla mít značný hospodářský dopad buď způsobením produkčních ztrát v akvakultuře Unie, anebo omezením potenciálu obchodu s živočichy pocházejícími z akvakultury a produkty z nich získanými.
3. V případě zavlečení do Unie by tato nákaza mohla mít ničivý dopad na životní prostředí, který postihuje populace volně žijících vodních živočichů náležejících k druhům, které představují bohatství, jež si zaslouží, aby bylo chráněno právem Evropské unie nebo mezinárodními předpisy.
B. Neexotické nákazy musí splňovat kritéria stanovená v bodech 1, 4, 5, 6, 7 a v bodě 2 nebo 3.
1. Několik členských států nebo oblastí v několika členských státech je prostých dané nákazy.
2. V případě zavlečení do členského státu prostého dané nákazy by tato nákaza mohla mít značný hospodářský dopad buď způsobením produkčních ztrát, přičemž roční náklady spojené s takovou nákazou a jejím tlumením převyšují 5 % hodnoty produkce vnímavých druhů živočichů pocházejících z akvakultury v dané oblasti, anebo omezením potenciálu mezinárodního obchodu s živočichy pocházejícími z akvakultury a produkty z nich získanými.
3. Je-li nákaza zavlečena do členského státu prostého nákazy, má ničivý dopad na životní prostředí, který postihuje populace volně žijících vodních živočichů náležejících k druhům, které představují bohatství, jež si zaslouží, aby bylo chráněno právem Evropské unie nebo mezinárodními předpisy.
4. Na úrovni hospodářství nebo chovné oblasti měkkýšů lze nákazu jen obtížně zdolávat a zabránit jejímu šíření bez použití přísných opatření pro její tlumení a bez obchodních omezení.
5. Nákazu lze účinně tlumit na úrovni členského státu, jelikož je ze zkušenosti známo, že je možno vytvořit a udržovat oblasti nebo jednotky prosté této nákazy a že udržování takových jednotek je z hlediska nákladů efektivní.
6. Existuje riziko, že se při uvádění živočichů pocházejících z akvakultury na trh objeví nákaza v dříve nezamořené oblasti.
7. Jsou k dispozici spolehlivé a jednoduché testy pro vyšetřování nakažených vodních živočichů. Testy musí být specifické a citlivé a metoda vyšetření musí být harmonizována na úrovni Unie.
II. Seznam nákaz
                     II.  Seznam nákaz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     1) EXOTICKÉ NÁKAZY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
               NÁKAZA                   VNÍMAVÉ DRUHY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------               
RYBY   epizootická nekróza krvetvorné tkáně     pstruh duhový (
Oncorhynchus mykiss
) a okoun říční (
Perca fluviatilis
) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- MĚKKÝŠI bonamióza (
Bonamia exitiosa
) ústřice (
Ostrea angasi
a
Ostrea chilensis
) perkinsóza (
Perkinsus marinus
)
Crassostrea gigas
a
Crassostrea virginica
mikrocytóza (
Mikrocytos mackini
)
Crassostrea gigas, Crassostrea virginica, Ostrea conchaphila
a
Ostrea edulis
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- KORÝŠI syndrom Taura garnáti (
Penaeus setiferus, Penaeus stylirostris
a
Penaeus vannamei
) žlutohlavost (
Yellowhead disease
) garnáti (
Penaeus aztecus, Penaeus duorarum, Penaeus japonicus, Penaeus monodon, Penaeus setiferus, Penaeus stylirostris
a
Penaeus vannamei
) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) NEEXOTICKÉ NÁKAZY -------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁKAZA VNÍMAVÉ druhy -------------------------------------------------------------------------------------------------------- RYBY virová hemoragická septikémie (VHS) sleď (
Clupea spp.
), síh (
Coregonus sp.
), štika obecná (
Esox lucius
), treska skvrnitá (
Gadus aeglefinus
), treska (
Gadus macrocephalus
), treska obecná (
Gadus morhua
),
Oncorhynchus spp.
, pstruh duhový (
Oncorhynchus mykiss
), treska hlubinná (
Onosmustelus
), pstruh obecný (
Salmo trutta
), pakambala velká (
Scophtalmus maximus
), šprot (
Sprattus sprattus
), lipan podhorní (
Thymallus thymallus
) a platýs druhu
Paralichthys olivaceus
infekční nekróza krvetvorné tkáně (IHN) losos keta (
Oncorhynchus keta
), losos kisuč (
Oncorhynchus kisutch
), losos masu (
Oncorhynchus masou
), pstruh duhový nebo migrující (
Oncorhynchus mykiss
), losos nerka (
Oncorhynchus nerka
), losos pacifický rodurus (
Oncorhynchus rhodurus
), losos čavyča (
Oncorhynchus tshawytscha
) a losos obecný (
Salmo salar
) herpesviróza koi (KHV) kapr obecný a kapr koi (
Cyprinus carpio
) nakažlivá chudokrevnost lososů (ISA): pstruh duhový (
Oncorhynchus mykiss
), losos infekce rodu Isavirus (ISAV) s genotypem obecný (
Salmo salar
) a pstruh obecný (
Salmo HPR s delecí trutta
) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÉKKÝŠI marteilióza (
Marteilia refringens
)
Ostrea angasi, Ostrea chilensis, Ostrea edulis, Ostrea puelchana
, slávka jedlá (
Mytilus edulis
) a slávka středomořská (
Mytilus galloprovincialis
) bonamióza (
Bonamia ostreae
)
Ostrea angasi, Ostrea chilensis, Ostrea conchaphila, Ostrea denselammellosa
, ústřice jedlá (
Ostrea edulis
) a
Ostrea puelchana
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- KORÝŠI běloskvrnitost (
White spot disease
) všichni desetinozí korýši (řád
Decapoda
) --------------------------------------------------------------------------------------------------------