přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 290/2008
Vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů § 35

§ 35
Obsah a doba uplatňování programů
(1) Program dozoru a program ozdravování musí obsahovat zejména
a) popis nákazové situace před zahájením programu,
b) analýzu odhadovaných nákladů a předpokládaných přínosů programu,
c) pravděpodobnou dobu trvání programu,
d) popis a vymezení zeměpisné a správní oblasti, v níž má být program uplatňován,
e) cíl, který má být dosažen ke dni ukončení programu.
(2) Programy uvedené v odstavci 1 se uplatňují, dokud
a) nejsou splněny požadavky stanovené v příloze č. 4 k této vyhlášce a Česká republika, oblast nebo jednotka nejsou uznány za prosté nákazy, nebo
b) program není ukončen Státní veterinární správou, v případě programu ozdravování se souhlasem Ministerstva zemědělství, anebo Komisí, protože nadále neplní svůj účel.
(3) Dojde-li k ukončení programu podle odstavce 2 písm. b), uplatňují se ode dne jeho ukončení opatření k zabránění šíření nákazy uvedená v § 28.