přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 290/2008
Vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů § 16

§ 16
Uvádění okrasných vodních živočichů na trh
Okrasní vodní živočichové mohou být uváděni na trh, jestliže tím nebude ohrožen nákazový status vodních živočichů jak z hlediska nákaz uvedených v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce, tak i z hlediska nákaz v příloze neuvedených.