přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 290/2008
Vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů § 15

§ 15
Vypouštění volně žijících vodních živočichů v členských státech, oblastech nebo jednotkách uznaných za prosté nákazy
(1) Volně žijící vodní živočichové druhů vnímavých na jednu nebo více nákaz uvedených v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce ulovení v členském státě, oblasti nebo jednotce, které nejsou v souladu s § 38 nebo 39 uznány za prosté nákazy, musí být před vypuštěním do hospodářství nebo do chovné oblasti měkkýšů umístěných v členském státě, oblasti nebo jednotce, které jsou uznány za prosté příslušné nákazy, umístěni pod státním veterinárním dozorem do karantény ve vhodném zařízení na dobu dostatečně dlouhou k tomu, aby se riziko přenosu nákazy snížilo na přijatelnou úroveň.
(2) Státní veterinární správa může dát souhlas k tomu, aby na mělčinách byly uplatňovány tradiční extenzivní postupy akvakultury bez karantény uvedené v odstavci 1 za předpokladu, že bude provedeno zhodnocení rizika a že toto riziko nebude považováno za vyšší, než je riziko spojené s postupem podle odstavce 1.