přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 290/2008
Vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů § 13

§ 13
Živočichové pocházející z akvakultury a produkty z nich získané, kteří jsou určeni k lidské spotřebě a kteří jsou uváděni na trh k dalšímu zpracování před lidskou spotřebou
(1) Živí živočichové pocházející z akvakultury a náležející k druhům vnímavým na jednu nebo více neexotických nákaz uvedených v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce, jakož i produkty z nich získané mohou být v členském státě, oblasti nebo jednotce, které jsou v souladu s § 38 nebo 39 uznány za prosté těchto nákaz, uvedeni na trh k dalšímu zpracování, jestliže vyhovují jedné z následujících podmínek:
a) pocházejí z jiného členského státu, oblasti nebo jednotky, které jsou uznány za prosté příslušné nákazy,
b) jsou zpracováni v oprávněném zpracovatelském zařízení za podmínek zabraňujících šíření nákaz, nebo
c) jsou před odesláním usmrceni a zbaveni vnitřností, pokud se jedná o ryby, anebo jsou odesíláni jako nezpracované nebo zpracované produkty, pokud se jedná o měkkýše a korýše.
(2) Živí živočichové pocházející z akvakultury a náležející k druhům vnímavým na jednu nebo více neexotických nákaz, uvedených v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce, jakož i produkty z nich získané, kteří jsou uváděni na trh k dalšímu zpracování v členském státě, oblasti nebo jednotce, které jsou v souladu s § 38 nebo 39 uznány za prosté těchto nákaz, mohou být v místě zpracování dočasně skladováni, pokud
a) pocházejí z jiného členského státu, oblasti nebo jednotky, které jsou uznány za prosté příslušné nákazy, nebo
b) jsou dočasně drženi ve střediscích pro odesílání, střediscích pro čištění nebo podobných zařízeních vybavených technologií čištění nebo zneškodňování odpadních vod, která ničí původce příslušné nákazy, anebo která snižuje riziko přenosu nákaz do povrchových vod na přijatelnou úroveň.