přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 290/2008
Vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů § 12

§ 12
Uvádění živých živočichů pocházejících z akvakultury a náležejících k druhům přenašečů na trh do státu, oblasti nebo jednotky prostých nákazy
Stanoví-li orgány Unie, že druhy, které nejsou uvedeny v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce, mohou být jako přenašeči odpovědné za přenos určité nákazy, mohou být tyto druhy přenašečů uvedeny na trh za účelem chovu nebo doplnění stavů do členského státu, oblasti nebo jednotky, které jsou uznány v souladu s § 38 nebo 39 za prosté příslušné nákazy, jen jestliže
a) pocházejí z jiného členského státu, oblasti nebo jednotky, které jsou také uznány za prosté této nákazy, nebo
b) byly drženy v karanténě ve vodě prosté původců této nákazy po dobu, která je podle vědeckých poznatků a praktických zkušeností dostatečná k snížení rizika přenosu této nákazy na úroveň přijatelnou z hlediska zabránění jejímu přenosu.