přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 290/2008
Vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů § 11

§ 11
Uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a náležejících k druhům vnímavým na specifické nákazy na trh do státu, oblasti nebo jednotky prostých nákazy
(1) Živočichy pocházející z akvakultury a náležející k druhům vnímavým na určitou nákazu lze uvést na trh za účelem chovu nebo doplnění stavů do členského státu, oblasti nebo jednotky, které jsou uznány v souladu s § 38 nebo 39 za prosté příslušné nákazy, jen jestliže tito živočichové pocházejí z jiného členského státu, oblasti nebo jednotky, které jsou také uznány za prosté příslušné nákazy.
(2) Stanoví-li orgány Unie, že druhy vnímavé na určitou nákazu ji v některých životních stadiích nepřenášejí, ustanovení odstavce 1 se na tato jejich životní stadia nevztahuje.