přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 290/2008
Vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů § 10

§ 10
Živočichové pocházející z akvakultury mohou být vypouštěni do povrchových vod za účelem doplnění stavů nebo do rybářských oblastí vysazování a slovení, jestliže odpovídají požadavkům stanoveným v § 9 odst. 1 a pocházejí z hospodářství nebo z chovné oblasti měkkýšů, jejichž nákazový status uvedený v části A přílohy č. 2 k této vyhlášce je přinejmenším stejný jako nákazový status vod, do nichž mají být vypuštěni.