přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 290/2008
Vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů § 9

§ 9
(1) Živočichové pocházející z akvakultury mohou být uváděni na trh za účelem chovu, jestliže jsou klinicky zdraví a nepocházejí z hospodářství nebo z chovné oblasti měkkýšů, kde dochází k jakémukoli neobjasněnému zvýšenému úhynu, a to nejen se zřetelem na nákazy a na ně vnímavé druhy uvedené v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce, ale také se zřetelem na nákazy a na ně vnímavé druhy tam neuvedené. Tím nejsou dotčena ustanovení hlavy III.
(2) Na základě zhodnocení rizik však může krajská veterinární správa dát souhlas k tomu, aby byli uvedeni na trh i živočichové, kteří pocházejí z té části hospodářství nebo chovné oblasti měkkýšů, která je nezávislá na epizootologické jednotce, v níž došlo ke zvýšenému úhynu.
(3) Živočichové pocházející z akvakultury, kteří jsou určeni k neškodnému odstranění nebo usmrcení na základě mimořádných veterinárních opatření nařízených k tlumení nákaz v souladu s § 18 až 33, nesmí být uvedeni na trh za účelem chovu a doplnění stavů.