přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 290/2008
Vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů § 4

§ 4
(1) Žádost o schválení a registraci produkčního podniku akvakultury nebo oprávněného zpracovatelského zařízení musí obsahovat vedle údajů stanovených zákonem také údaje uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Změny údajů uvedených v žádosti podle odstavce 1 musí být oznámeny krajské veterinární správě bez zbytečných průtahů.