přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 197/2004
Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) Příl.10

Příl.10
Vzor osvědčení o vykonané zkoušce pro výkon funkce rybářské stráže
(Název pořadatele, jeho sídlo, adresa a IČ)

Pověření Ministerstva zemědělství č.... ze dne ..... čj. ......

              Osvědčení

    o vykonané zkoušce pro výkon funkce rybářské stráže

pro (titul, jméno a příjmení)


Datum narození:              Místo narození:

Místo trvalého pobytu:


vykonal zkoušku pro výkon funkce rybářské stráže ve smyslu
ustanovení § 20 vyhlášky č. 197/2004 Sb., kterou se provádí zákon
č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské
stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých
zákonů (zákon o rybářství).

Datum složení zkoušky:

Výsledek zkoušky:


razítko pořadatele


            .....................
           jméno, příjmení a podpis
          pověřeného zástupce pořadatele

V .......... dne: