přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 197/2004
Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) Příl.8

Příl.8
Vzor formuláře povolenky k lovu
 Oddíl I povolenky k lovu
+-----------------------------------------------+
|Povolenka k lovu                |
|                        |
|platí v rybářském revíru            |
|                        |
|doba platnosti  od       do      |
|                        |
|Jméno, příjmení, titul držitele        |
|                        |
|místo trvalého pobytu držitele         |
|                        |
|                        |
|Vydal          dne          |
|                        |
|                        |
|razítko a podpis                |
+-----------------------------------------------+


 Oddíl II povolenky k lovu
+---------------------------------------------------------+                             |
|Evidence docházky a úlovků                |
+-----+---------+----------+-----+-----+-------+----------+
|datum|uloveno v|  druh  | ks | kg | cm  |     |
|lovu |rybářském|     |   |   |    |     |
|   |revíru  |     |   |   |    |     |
+-----+---------+----------+-----+-----+-------+----------+
|   |     |     |   |   |    |     |
+-----+---------+----------+-----+-----+-------+----------+
|   |     |     |   |   |    |     |
+-----+---------+----------+-----+-----+-------+----------+
|   |     |     |   |   |    |     |
+-----+---------+----------+-----+-----+-------+----------+
|   |     |     |   |   |    |     |
+-----+---------+----------+-----+-----+-------+----------+
|Sumář úlovků                       |
+---------------+------------+------------+---------------+
|rybářský revír | název druhu| součet  | Počet    |
|        | (kód druhu)| ulovených | docházek   |
|        |      | ryb    |        |
+-----+---------+-----+------+------+-----+---------------+
|název|číslo  | ks | kg | ks | kg |        |
+-----+---------+-----+------+------+-----+---------------+
|   |     |   |   |   |   |        |
+-----+---------+-----+------+------+-----+---------------+
|   |     |   |   |   |   |        |
+-----+---------+-----+------+------+-----+---------------+
|   |     |   |   |   |   |        |
+-----+---------+-----+------+------+-----+---------------+
|   |     |   |   |   |   |        |
+-----+---------+-----+------+------+-----+---------------+
|   |     |   |   |   |   |        |
+-----+---------+-----+------+------+-----+---------------+
|                             |
|Do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu    |
|oddíl II vrátí držitel uživateli rybářského revíru,   |
|který povolenku vydal.                  |
+---------------------------------------------------------+

Oddíl III povolenky k lovu

Bližší podmínky výkonu rybářského práva stanovené podle § 13 odst.
9 zákona uživatelem rybářského revíru.

Zde se uvede upřesnění informací pro osobu provádějící lov na
kterých rybářských revírech či jeho částech může lovit ryby
a vodní organizmy, lovné míry ryb a doby jejich hájení, výjimky
udělené správním orgánem a další podmínky stanovené uživatelem
rybářského revíru.