přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 197/2004
Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) Příl.6

Příl.6
Oddíl I
Vzor rybářského lístku
     


    
Oddíl II
Vzor osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku
(Název pořadatele, jeho sídlo, adresa a IČ)

Pověření Ministerstva zemědělství č.... ze dne ..... čj. ......

              Osvědčení

  o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku

pro (titul, jméno a příjmení)


Datum narození:              Místo narození:

Místo trvalého pobytu: .........................      ..........................
podpis zástupce pořadatele         razítko pořadatele

V ....................      dne: .......................
Oddíl III
Rozsah znalostí potřebných k získání osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku.
Uchazeč o vydání prvního rybářského lístku musí prokázat:
1. Základní znalosti z poznání ryb a vodních organizmů.
2. Základní znalosti z biologie ryb a vodních organizmů.
3. Základní znalosti způsobů lovu ryb.
4. Základní znalosti o rybářském hospodaření v rybářských revírech.
5. Základní znalosti zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) a vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).