přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 197/2004
Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) Příl.2

Příl.2
Vzor osvědčení o vykonaných zkouškách na rybářského hospodáře


(Název pořadatele, jeho sídlo, adresa a IČ)

Pověření Ministerstva zemědělství č.... ze dne ..... čj. ......

              Osvědčení

     o vykonaných zkouškách na rybářského hospodáře

pro (titul, jméno a příjmení)


Datum narození:              Místo narození:

Místo trvalého pobytu:


vykonal zkoušky na rybářského hospodáře ve smyslu ustanovení § 6
vyhlášky č. 197/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 99/2004 Sb.,
o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně
mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon
o rybářství).

Datum složení zkoušek:

Výsledek zkoušek:


            razítko pořadatele


 .......................      .....................
jméno, příjmení a podpis      jméno, příjmení a podpis
předsedy zkušební komise    pověřeného zástupce pořadatele

V .......... dne: