přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 197/2004
Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) § 11

§ 11
Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v rybářském revíru
[K § 13 odst. 11 písm. c) zákona]
(1) Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve.
(2) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:
a) bolen dravý (Aspius aspius)               40 cm,
b) candát obecný (Stizostedion lucioperca)         45 cm,
c) hlavatka obecná (podunajská)(Hucho hucho)        65 cm,
d) jelec jesen (Leuciscus idus)              25 cm,
e) jelec tloušť (Leuciscus cephalus)            25 cm,
f) jeseter malý (Acipenser ruthenus)            30 cm,
g) kapr obecný (Cyprinus carpio)              40 cm,
h) lín obecný (Tinca tinca)                20 cm,
i) lipan podhorní (Thymallus thymallus)          30 cm,
j) ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)        30 cm,
k) parma obecná (Barbus barbus)              40 cm,
l) podoustev říční (nosák) (Vimba vimba)          25 cm,
m) pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)           25 cm,
n) pstruh obecný (Salmo trutta)              25 cm,
o) siven americký (Salvelinus fontinalis)         25 cm,
p) sumec velký (Silurus glanis)              70 cm,
q) štika obecná (Esox lucius)               50 cm,
r) úhoř říční (Anguilla anguilla)             50 cm,
s) mník jednovousý (Lota lota)               30 cm,
t) losos obecný (atlantský) (Salmo salar)         50 cm.
(3) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:
a) hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho)       65 cm,
b) jelec jesen (Leuciscus idus)              25 cm,
c) jeseter malý (Acipenser ruthenus)            30 cm,
d) kapr obecný (Cyprinus carpio)              40 cm,
e) lín obecný (Tinca tinca)                20 cm,
f) lipan podhorní (Thymallus thymallus)          30 cm,
g) ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)        30 cm,
h) parma obecná (Barbus barbus)              40 cm,
i) podoustev říční (nosák)(Vimba vimba)          25 cm,
j) pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)           25 cm,
k) pstruh obecný (Salmo trutta)              25 cm,
l) siven americký (Salvelinus fontinalis)         25 cm,
m) mník jednovousý (Lota lota)               30 cm,
n) losos obecný (atlantský)(Salmo salar)          50 cm,
o) úhoř říční (Anguilla anguilla)             50 cm.