přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 610/2004
Vyhláška č. 610/2004 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech a o změně vyhlášky č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností § 6

§ 6
(1) Pas vystavuje v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství7) schválený veterinární lékař, který má k dispozici čtecí zařízení14) a přístup na internet.
(2) Schválený veterinární lékař vede po dobu šesti let evidenci jím vydaných pasů.
(3) Vzor15) pasu zvířete v zájmovém chovu je uveden v příloze.
7) Článek 5 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003.
14) Článek 4 odst. 1 druhý pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003.
15) Rozhodnutí Komise 2003/803/ES.