přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 610/2004
Vyhláška č. 610/2004 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech a o změně vyhlášky č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností § 4

§ 4
(1) Osoba pověřená Ministerstvem zemědělství podle § 44 odst. 1 písm. h) zákona
a) vede databázi o přidělených pasech zvířat v zájmovém chovu a
b) přiděluje evidenční čísla13) pasů.
(2) Evidenční číslo pasu obsahuje
a) na prvních dvou místech písmena "CZ",
b) na následujících místech nejvýše patnáctimístný alfanumerický kód.
(3) Podkladem pro vedení evidence pasů zvířat v zájmovém chovu jsou údaje poskytované schváleným veterinárním lékařem, obsahující
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu místa trvalého pobytu majitele zvířete v zájmovém chovu, popřípadě pobyt majitele zvířete v zájmovém chovu v cizině,
b) způsob označení zvířete v zájmovém chovu,
c) evidenční číslo pasu a
d) údaje o zvířeti v zájmovém chovu - jeho druh, plemeno, datum narození, pohlaví, barva.
13) Příloha II část B bod 2 písm. c) rozhodnutí Komise 2003/803/ES ze dne 26. listopadu 2003, kterým se stanoví vzorový pas pro přesuny psů, koček a fretek uvnitř Společenství.