přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. Příl.9

Příl.9
OŠETŘENÍ MLÉKA ZA ÚČELEM ZNIČENÍ VIRU SLINTAVKY A KULHAVKY
ČÁST A
Mléko a mléčné výrobky pro lidskou spotřebu
Tato ošetření jsou uznána za postupy, které poskytují dostatečné záruky pro účinné zničení viru slintavky a kulhavky v mléce a mléčných výrobcích pro lidskou spotřebu. Je třeba přijmout všechna potřebná opatření, která zabraňují tomu, aby mléko nebo mléčné výrobky přišly po zpracování do styku s jakýmkoli potenciálním zdrojem viru slintavky a kulhavky.
1.
Mléko pro lidskou spotřebu musí být ošetřeno nejméně jedním z těchto způsobů:
1.1. sterilizace minimálně na hodnotu Fo 3;
1.2. ošetření UHT(a);
1.3. ošetření HTST(b), provedené dvakrát u mléka s hodnotou pH 7,0 nebo vyšší;
1.4. ošetření HTST u mléka s hodnotou pH nižší než 7,0;
1.5. HTST ve spojení s jiným fyzikálním ošetřením:
1.5.1. buď snížením hodnoty pH pod 6 nejméně na jednu hodinu, nebo
1.5.2. doplňkovým zahříváním minimálně na teplotu 72 st. C nebo vyšší, spojeným s vysušením.
2.
Mléčné výrobky musí být buď ošetřeny jedním z výše uvedených způsobů, nebo být vyrobeny z mléka ošetřeného v souladu s odstavcem 1.
3.
O každém dalším ošetření rozhodují orgány Evropské unie, zejména u syrových mléčných výrobků s prodlouženou dobou zrání, včetně snížení hodnoty pH pod 6.
ČÁST B
Mléko a mléčné výrobky neurčené pro lidskou spotřebu a mléko a mléčné výrobky k výživě zvířat
Tato ošetření jsou uznána za postupy, které poskytují dostatečné záruky pro účinné zničení viru slintavky a kulhavky v mléce a mléčných výrobcích neurčených pro lidskou spotřebu nebo určených k výživě zvířat. Je třeba přijmout všechna potřebná opatření, která zabraňují tomu, aby mléko nebo mléčné výrobky přišly po zpracování do styku s jakýmkoli potenciálním zdrojem viru slintavky a kulhavky.
1.
Mléko neurčené pro lidskou spotřebu a mléko k výživě zvířat musí být ošetřeno nejméně jedním z těchto způsobů:
1.1. sterilizace minimálně na hodnotu Fo 3;
1.2. ošetření UHT(a) ve spojení s jiným fyzikálním ošetřením podle odstavce 1.4.1. nebo 1.4.2.;
1.3. ošetření HTST(b), provedené dvakrát;
1.4. HTST ve spojení s jiným fyzikálním ošetřením:
1.4.1. buď snížením hodnoty pH pod 6 nejméně na jednu hodinu, nebo
1.4.2. doplňkovým zahříváním minimálně na teplotu 72 st. C nebo vyšší, spojeným s vysušením.
2.
Mléčné výrobky musí být buď ošetřeny jedním z výše uvedených způsobů, nebo být vyrobeny z mléka ošetřeného v souladu s odstavcem 1.
3.
Syrovátka určená pro krmení zvířat vnímavých druhů a vyrobená z mléka ošetřeného v souladu s odstavcem 1 může být odebrána nejdříve 16 hodin po sražení mléka a její hodnota pH před přepravou do hospodářství s chovem prasat musí být nižší než 6,0.
(a) UHT = ošetření ultravysokou teplotou (Ultra-High Temperature) při 132 st. C nejméně za jednu sekundu.
(b) HTST = krátkodobá vysokoteplotní pasterizace (High Temperature Short Time) při teplotě 72 st. C nejméně na 15 sekund nebo ošetření s rovnocenným pasterizačním účinkem, kterým je dosažena negativní reakce na fosfatázový test.