přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. Příl.7

Příl.7
OŠETŘENÍ PRODUKTŮ ZA ÚČELEM ZNIČENÍ VIRU SLINTAVKY A KULHAVKY
ČÁST A Produkty živočišného původu
1. Masné výrobky ošetřené alespoň jedním ze způsobů podle prvního sloupce tabulky 1 přílohy III směrnice 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.
2. Kůže a kožky odpovídající požadavkům podle článku 20 a přílohy VIII kapitoly VI písm. A bodu 2 písm. c) nebo d) nařízení (ES) č. 1774/2002.
3. Ovčí vlna, srst přežvýkavců a štětiny prasat odpovídající požadavkům podle článku 20 a přílohy VIII kapitoly VI písm. A bodu 1 nařízení (ES) č. 1774/2002.
4. Produkty získané od zvířat vnímavých druhů, které byly podrobeny:
a) buď tepelnému ošetření v hermeticky uzavřených nádobách s hodnotou Fo 3,00 nebo vyšší, nebo
b) tepelnému ošetření, při kterém je v jádře dosaženo teploty minimálně 70 st. C alespoň po dobu 60 minut.
5. Krev a krevní výrobky ze zvířat vnímavých druhů používané pro technické účely, včetně léčiv, činidel k diagnostice in vitro a laboratorních činidel, které byly podrobeny alespoň jednomu z ošetření uvedených v příloze VIII kapitole IV písm. B bodu 3 písm. e) podbodu ii) nařízení (ES) č. 1774/2002.
6. Sádlo, tavené a škvařené tuky, které byly podrobeny tepelnému ošetření podle přílohy VII kapitoly IV písm. B bodu 2 písm. d) podbodu iv) nařízení (ES) č. 1774/2002.
7. Krmivo pro zvířata v zájmovém chovu a žvýkací pamlsky pro psy, které odpovídají požadavkům podle přílohy VIII kapitoly II písm. B bodu 2, 3 nebo 4 nařízení (ES) č. 1774/2002.
8. Lovecké trofeje z kopytníků, které odpovídají požadavkům podle přílohy VIII kapitoly VII písm. A bodu 1, 3 nebo 4 nařízení (ES) č. 1774/2002.
9. Zvířecí střeva, která byla v souladu s kapitolou 1 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu z třetích zemí, očištěna, oškrábána a buď na dobu 30 dnů nasolena chloridem sodným, nebo po oškrábání vybělena nebo vysušena a po zpracování chráněna před rekontaminací.
ČÁST B Produkty neživočišného původu
1. Sláma a objemná krmiva, která
a) buď byla ošetřena
i) párou v uzavřené komoře nejméně po dobu 10 minut a za minimální teploty 80 st. C, nebo
ii) formalínovými párami (formaldehydovým plynem) působícími v uzavřené komoře nejméně po dobu 8 hodin a za minimální teploty 19 st. C při použití obvyklých prodejních roztoků s koncentrací 35 - 40 %, nebo
b) byla skladována v balících nebo žocích v krytých prostorech nacházejících se nejméně 2 km od nejbližšího ohniska slintavky a kulhavky a neopustí tyto prostory před uplynutím nejméně 3 měsíců od ukončení čištění a dezinfekce podle § 12 této vyhlášky a v žádném případě před zrušením omezení v ochranném pásmu.