přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. § 75

§ 75
Národní banka antigenů a očkovacích látek
(1) V rámci pohotovostního plánu může být zřízena a dále provozována národní banka antigenů a očkovacích látek (dále jen "národní banka") pro skladování zásob antigenů a očkovacích látek k nouzovému očkování, registrovaných podle zvláštních právních předpisů19).
(2) Byla-li zřízena národní banka,
a) orgány státního veterinárního dozoru kontrolují, zda antigeny a očkovací látky skladované v národní bance odpovídají minimálním standardům pro banku antigenů a očkovacích látek Evropské unie s ohledem na bezpečnost, sterilitu a obsah nestrukturálních bílkovin, uvedeným v příloze č. 14 k této vyhlášce;
b) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona informuje Komisi o skladovaných zásobách antigenů a očkovacích látek. Tyto informace se považují za důvěrné a nesmí být zveřejňovány; jsou předávány Komisi jako součást informací poskytovaných jí podle zvláštního právního předpisu24).
(3) V případě nouzového očkování mohou být příslušné výrobní podniky pověřeny balením a skladováním očkovacích látek.
19) Zákon č. 79/1997 Sb.
24) § 11 vyhlášky č. 382/2003 Sb.