přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. § 74

§ 74
(1) Pro případ výskytu ohniska slintavky a kulhavky se ustavuje stálá pracovní skupina odborníků, vyváženě složená z epizootologů, veterinárních vědeckých pracovníků a virologů, která je svými odbornými znalostmi nápomocna orgánům veterinární správy při zajišťování připravenosti na výskyt slintavky a kulhavky.
(2) Při vzniku podezření na slintavku a kulhavku skupina odborníků zejména
a) vyhodnotí klinický obraz a epizootologickou situaci,
b) poskytuje konzultace v otázkách odběru vzorků a analýzy potřebné pro diagnostiku slintavky a kulhavky a navrhuje další činnosti a opatření.
(3) Při výskytu ohniska slintavky a kulhavky skupina odborníků zejména
a) vyhodnotí u vzorového případu a v případě potřeby na místě klinický obraz a provede analýzu epizootologického šetření, aby byly shromážděny údaje potřebné pro stanovení původu nákazy, data zavlečení původce nákazy a možného šíření nákazy,
b) podá zprávu o výsledcích vyhodnocení a analýzy Státní veterinární správě a celostátnímu centru tlumení nákaz,
c) poskytuje konzultace v otázkách depistáže, odběru vzorků, vyšetřovacích postupů, opatření k tlumení nákazy a volby strategie, včetně konzultací o opatřeních biologické bezpečnosti v hospodářstvích, na místech uvedených v § 17 a ve vztahu k nouzovému očkování,
d) sleduje a řídí epizootologické šetření,
e) doplňuje epizootologické údaje zeměpisnými, klimatickými a dalšími potřebnými informacemi,
f) vyhodnocuje epizootologické údaje a v pravidelných intervalech posuzuje riziko,
g) pomáhá zajistit, aby kadávery a ostatní konfiskáty živočišného původu byly zpracovány s minimálními škodlivými účinky na životní prostředí.