přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. § 71

§ 71
Celostátní centrum tlumení nákazy odpovídá zejména za
a) vypracování potřebných opatření k tlumení nákazy,
b) zajištění rychlého a účinného provádění těchto opatření krajskými centry tlumení nákazy,
c) zabezpečení osob a materiálových zdrojů pro krajská centra tlumení nákazy,
d) předávání informací Komisi a příslušným orgánům ostatních členských států,
e) poskytování informací příslušným orgánům a osobám,
f) organizaci nouzového očkování a vymezení očkovacích pásem,
g) spojení a spolupráci s diagnostickými laboratořemi,
h) koordinaci činností s příslušnými orgány ochrany životního prostředí v oblasti státního veterinárního dozoru a ochrany životního prostředí,
i) spojení s policejními a jinými výkonnými orgány v zájmu zajištění řádného provádění potřebných opatření,
j) spojení se sdělovacími prostředky.