přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. § 68

§ 68
Pohotovostní plán
(1) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. c) zákona vypracuje pohotovostní plán, a to se zřetelem ke kritériím a požadavkům stanoveným v příloze č. 17 k této vyhlášce.
(2) Pohotovostní plán
a) zabezpečuje přístup ke všem zařízením, vybavení, materiálům a personálu, které jsou nezbytné pro rychlou a účinnou eradikaci ohniska slintavky a kulhavky;
b) stanoví opatření prováděná v případě potřeby zvládnutí velkého počtu ohnisek slintavky a kulhavky podle bodu 12 přílohy č. 17 k této vyhlášce. Uvádí předpokládané množství očkovací látky v případě nouzového očkování a oblasti s pásmy vysoké koncentrace zvířat se zřetelem na kritéria uvedená v příloze č. 10 k této vyhlášce, zajišťuje nejvyšší úroveň tlumení nákazy a provedení všech nezbytných opatření, která mohou zabránit škodám na životním prostředí v případě výskytu ohniska slintavky a kulhavky a minimalizují ztráty vzniklé v důsledku výskytu ohniska, zejména je-li nezbytné zahrabat nebo spálit kadávery uhynulých nebo utracených zvířat na místě;
c) koordinuje spolupráci se sousedními členskými státy.
(3) Státní veterinární správa předloží v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona pohotovostní plán ke schválení Komisi a oznamuje jí bez prodlení podstatné změny ve schváleném pohotovostním plánu.
(4) Státní veterinární správa aktualizuje pohotovostní plán každých 5 let zejména na základě cvičných poplachů v reálném čase (dále jen "cvičný poplach") a předkládá jej Komisi ke schválení.