přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. § 59

§ 59
Obnovení statusu území prosté slintavky a kulhavky po eradikaci nákazy bez použití nouzového očkování
Byla-li v souladu s § 44 provedena na území České republiky regionalizace, může být status území prosté slintavky a kulhavky obnoven v celé České republice nebo v její oblasti po zavedení ochranných a zdolávacích opatření k tlumení a eradikaci jednoho nebo více ohnisek slintavky a kulhavky bez použití nouzového očkování, jsou-li splněny tyto podmínky:
a) byla provedena všechna opatření uvedená v § 35 a 43 a
b) byla splněna příslušná doporučení obsažená v kapitole "Slintavka a kulhavka" mezinárodního kodexu zdraví zvířat Mezinárodního úřadu pro nákazy (OIE) v platném znění, anebo od výskytu posledního ohniska slintavky a kulhavky uplynuly nejméně 3 měsíce a klinická sledování a laboratorní vyšetření provedená v souladu s přílohou č. 3 k této vyhlášce potvrdila nepřítomnost nákazy virem slintavky a kulhavky v České republice nebo v dané oblasti.