přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. § 56

§ 56
Klasifikace hospodářství v očkovacím pásmu (fáze 2-B)
(1) Hospodářství, v nichž jsou držena zvířata vnímavých druhů, musí být
a) klasifikována na základě výsledků šetření uvedeného v § 55 odst. 2 a na základě kritérií uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) v souladu s ustanoveními odstavců 2 až 4.
(2) Hospodářství, v němž je alespoň jedno zvíře podezřelé z nákazy a v němž je přítomnost viru slintavky a kulhavky potvrzena v souladu s kritérii uvedenými v příloze č. 1 k této vyhlášce, podléhá ochranným a zdolávacím opatřením uvedeným v § 11 a 20.
(3) Hospodářství, v němž je alespoň jedno zvíře vnímavého druhu podezřelé z nákazy v důsledku předchozích kontaktů s virem slintavky a kulhavky, ale v němž následná vyšetření všech zvířat vnímavých druhů přítomných v hospodářství potvrdila nepřítomnost viru slintavky a kulhavky, podléhá přinejmenším těmto ochranným a zdolávacím opatřením:
a) zvířata vnímavých druhů v hospodářství musí být utracena a jejich kadávery neškodně odstraněny a zpracovány, anebo rozdělena do kategorií s tím, že
1. zvířata, která mají pozitivní výsledek nejméně v jednom ze schválených testů, uvedených v § 55 odst. 3, musí být utracena a jejich kadávery neškodně odstraněny a zpracovány a
2. zbývající zvířata vnímavých druhů v hospodářství musí být poražena za podmínek určených krajskou veterinární správou;
b) čištění a dezinfekce musí být provedeny podle § 12;
c) repopulace hospodářství musí být provedena v souladu s přílohou č. 5 k této vyhlášce.
(4) Produkty získané ze zvířat vnímavých druhů a vyrobené v průběhu období uvedeného v § 55 odst. 1 podléhají těmto ochranným a zdolávacím opatřením:
a) čerstvé maso získané ze zvířat uvedených v odstavci 3 písm. a) bodě 2 podléhá opatřením podle § 54 odst. 1 písm. b), jde-li o maso přežvýkavců, a opatřením podle § 54 odst. 1 písm. c), jde-li o vepřové maso;
b) mléko a mléčné výrobky získané od zvířat uvedených v odstavci 3 písm. a) bodě 2 se podrobují jednomu z ošetření v souladu s částí A nebo B přílohy č. 9 k této vyhlášce v závislosti na jejich dalším použití a v souladu s § 53 odst. 1 písm. c), odst. 2, 3, 4 a 5.
(5) Zvířata vnímavých druhů, držená v hospodářství, v němž byla současná nebo minulá přítomnost nákazy virem slintavky a kulhavky úředně vyloučena podle § 55 odst. 3, mohou být podrobena ochranným a zdolávacím opatřením uvedeným v § 57.