přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. § 48

§ 48
Použití, výroba, prodej a kontrola očkovacích látek proti slintavce a kulhavce
(1) Výroba, skladování, zásobování, distribuce a prodej očkovacích látek proti slintavce a kulhavce, jakož i obchodování s nimi podléhají kontrole orgánů veterinární správy podle zvláštního právního předpisu19).
(2) Použití očkovacích látek proti slintavce a kulhavce k jinému účelu než k navození aktivní imunity u zvířat vnímavých druhů, zejména v rámci laboratorního vyšetření, vědeckého výzkumu nebo zkoušení očkovacích látek, je podmíněno povolením orgánů veterinární správy podle zvláštního právního předpisu19) a musí být prováděno za podmínek biologické bezpečnosti.
(3) Není-li touto vyhláškou stanoveno jinak, je použití očkovacích látek proti slintavce a kulhavce a podávání hyperimunních sér proti slintavce a kulhavce zakázáno.
19) Zákon č. 79/1997 Sb.