přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. § 46

§ 46
Označování zvířat vnímavých druhů
(1) V případě výskytu ohniska slintavky a kulhavky mohou zvířata vnímavých druhů opustit hospodářství, v němž jsou držena, pouze za předpokladu, že jsou trvale a nesmazatelně označena takovým způsobem, že orgány státního veterinárního dozoru mohou rychle zjistit jejich přemísťování a hospodářství původu, anebo jakékoli jiné hospodářství, z něhož tato zvířata přicházejí. Ve zvláštních případech uvedených v § 16 odst. 1 a § 17 odst. 1 a se zřetelem na epizootologickou situaci však může krajská veterinární správa povolit jiné způsoby rychlého dohledávání přemístěných zvířat a hospodářství původu nebo hospodářství, z něhož zvířata přicházejí.
(2) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona informuje Komisi o způsobech označování zvířat, popřípadě o jiných způsobech rychlého dohledávání jejich přemísťování a hospodářství původu, anebo hospodářství, z něhož zvířata přicházejí, v souvislosti s tlumením slintavky a kulhavky.