přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. § 45

§ 45
Opatření v pásmu s omezením
(1) Byla-li zavedena regionalizace, musí být v pásmu s omezením přijata zejména tato ochranná a zdolávací opatření:
a) kontrola přepravy a přemísťování zvířat vnímavých druhů a produktů živočišného původu a kontrola přemísťování dopravních prostředků, pokud by mohly být nositeli viru slintavky a kulhavky, uvnitř pásma s omezením;
b) dohledávání čerstvého masa a syrového mléka, a pokud možno i jiných skladovaných produktů, které nejsou způsobilé k odeslání z pásma s omezením, jakož i jejich označování stanovené zvláštními právními předpisy17);
c) zvláštní osvědčování zvířat vnímavých druhů a produktů získaných z takových zvířat a opatřování produktů vhodných k lidské spotřebě, které jsou způsobilé k odeslání z pásma s omezením a splňují podmínky požadované pro takové odeslání, označením zdravotní nezávadnosti způsobem stanoveným zvláštními právními předpisy17);
d) dohledávání zvířat vnímavých druhů, která byla odeslána z pásma s omezením do jiných členských států v době mezi pravděpodobným dnem zavlečení viru slintavky a kulhavky a dnem zavedení regionalizace. Tato zvířata musí být izolována pod dohledem úředního veterinárního lékaře až do doby úředního vyloučení možnosti nakažení nebo kontaminace.
(2) Dohledané čerstvé maso, získané ze zvířat vnímavých druhů v pásmu s omezením v době mezi pravděpodobným dnem zavlečení viru slintavky a kulhavky a dnem zavedení regionalizace, musí být ošetřeno podle bodu 1 části A přílohy č. 7 k této vyhlášce. Dohledané syrové mléko a syrové mléčné výrobky, získané ze zvířat vnímavých druhů a vyrobené v pásmu s omezením v době mezi pravděpodobným dnem zavlečení viru slintavky a kulhavky a dnem zavedení regionalizace, musí být ošetřeny podle části A nebo B přílohy č. 9 k této vyhlášce v závislosti na jejich dalším použití, anebo pozastaveny až do doby úředního vyloučení možné kontaminace virem slintavky a kulhavky.
(3) Označování zdravotní nezávadnosti produktů, které byly získány ze zvířat nebo od zvířat vnímavých druhů pocházejících z pásma s omezením a které nejsou určeny k uvedení do oběhu mimo pásmo s omezením, musí odpovídat případným zvláštním opatřením, která byla přijata orgány Evropské unie18).
17) Například vyhláška č. 202/2003 Sb., vyhláška č. 201/2003 Sb. a vyhláška č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky.
18) Čl. 4 odst. 3 směrnice Rady 2003/85/ES.