přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. § 43

§ 43
Zrušení opatření v pásmu dozoru
(1) Ochranná a zdolávací opatření uplatňovaná v pásmu dozoru musí být dodržována až do doby, kdy
a) od utracení všech zvířat vnímavých druhů a neškodného odstranění jejich kadáverů v hospodářství uvedeném v § 11 odst. 1 a od ukončení čištění a dezinfekce hospodářství provedených podle § 12 uplynulo nejméně 30 dnů,
b) v ochranném pásmu jsou splněny požadavky uvedené v § 35 odst. 1,
c) bylo provedeno šetření s negativními výsledky.
(2) Šetření podle odstavce 1 písm. c) se provádí podle bodu 1 přílohy č. 3 k této vyhlášce a zahrnuje opatření uvedená v bodě 2.4. přílohy č. 3 k této vyhlášce se zřetelem ke kritériím uvedeným v bodě 2.1. přílohy č. 3 k této vyhlášce.