přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. § 37

§ 37
Přemísťování zvířat vnímavých druhů uvnitř pásma dozoru
(1) Zvířata vnímavých druhů nesmí opustit hospodářství uvnitř pásma dozoru.
(2) Krajská veterinární správa však může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona povolit
a) vyhánění zvířat, bez jejich kontaktu se zvířaty vnímavých druhů z jiných hospodářství, na pastvu nacházející se v pásmu dozoru, ne však dříve než za 15 dnů po zjištění posledního ohniska slintavky a kulhavky v ochranném pásmu,
b) přepravu zvířat za účelem poražení přímo na jatky nacházející se v témž pásmu, a to pod dohledem úředního veterinárního lékaře,
c) přepravu zvířat v souladu s § 36 odst. 2 a 3,
d) přepravu zvířat v souladu s § 23 odst. 2 písm. a) a b).
(3) Přemístění zvířat uvedené
a) v odstavci 2 písm. a) však může být povoleno pouze poté, kdy na základě vyšetření všech zvířat vnímavých druhů přítomných v hospodářství, provedeného úředním veterinárním lékařem, včetně vyšetření vzorků odebraných podle bodu 2.2. přílohy č. 3 k této vyhlášce, lze vyloučit přítomnost zvířat podezřelých z nákazy nebo podezřelých z kontaminace,
b) v odstavci 2 písm. b) však může být povoleno pouze poté, kdy jsou s uspokojivým výsledkem provedena ochranná a zdolávací opatření uvedená v § 36 odst. 3 písm. a) a b).
(4) Krajská veterinární správa zajistí co nejrychlejší dohledání zvířat vnímavých druhů přemístěných z pásma dozoru v období nejméně 21 dnů přede dnem považovaným za počátek nákazy v hospodářství nacházejícím se v navazujícím ochranném pásmu.
(5) Státní veterinární správa informuje v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona ostatní členské státy o výsledcích dohledávání zvířat podle odstavce 4.