přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. § 35

§ 35
Zrušení opatření v ochranném pásmu
(1) Ochranná a zdolávací opatření uplatňovaná v ochranném pásmu musí být dodržována až do doby, kdy
a) od utracení všech zvířat vnímavých druhů a neškodného odstranění jejich kadáverů v hospodářství uvedeném v § 11 odst. 1 a od ukončení čištění a dezinfekce hospodářství provedených podle § 12 uplynulo nejméně 15 dnů,
b) ve všech hospodářstvích, v nichž jsou držena zvířata vnímavých druhů a jež se nacházejí v ochranném pásmu, bylo provedeno šetření s negativními výsledky.
(2) Po zrušení ochranných a zdolávacích opatření uplatňovaných pro ochranné pásmo musí být dále po dobu nejméně 15 dnů dodržována ochranná a zdolávací opatření uplatňovaná pro pásmo dozoru, uvedená v § 36 až 41, až do jejich zrušení podle § 43.
(3) Šetření podle odstavce 1 písm. b) se provádí podle bodu 1 přílohy č. 3 k této vyhlášce a zahrnuje opatření uvedená v bodě 2. 3. přílohy č. 3 k této vyhlášce se zřetelem ke kritériím uvedeným v bodech 2.1.1. a 2.1.3. přílohy č. 3 k této vyhlášce.