přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. § 34

§ 34
Doplňková opatření uplatňovaná v ochranném pásmu
(1) Orgány veterinární správy mohou v souladu s § 15 a § 48 odst. 1 písm. c) nebo § 49 odst. 1 písm. d), popřípadě písm. c) zákona a při zohlednění zvláštních převažujících epizootologických, zootechnických, obchodních a sociálních podmínek v nákazou postiženém pásmu přijímat vedle ochranných a zdolávacích opatření uplatňovaných v ochranném pásmu podle této vyhlášky jakákoli doplňková ochranná a zdolávací opatření, která považují za nezbytná a přiměřená pro potlačení viru slintavky a kulhavky.
(2) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona informuje Komisi a ostatní členské státy o přijatých doplňkových opatřeních.