přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. § 33

§ 33
Povolování odchylek a doplňkové osvědčování
(1) Odchylky od zákazů uvedených v § 23 až 32 povoluje krajská veterinární správa v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona rozhodnutím na základě zjištění, že všechny stanovené podmínky jsou dodržovány po dostatečně dlouhou dobu před tím, než produkty opustí ochranné pásmo, a že neexistuje žádné nebezpečí šíření viru slintavky a kulhavky.
(2) Jakákoli odchylka od zákazů uvedených v § 24 až 32, pokud se týká produktů určených k obchodování, musí být předmětem doplňkového osvědčování.