přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. § 31

§ 31
Opatření týkající se jiných živočišných produktů vyprodukovaných v ochranném pásmu
(1) Do oběhu nelze uvádět živočišné produkty, neuvedené v § 24 až 30, získané ze zvířat vnímavých druhů pocházejících z ochranného pásma.
(2) Na základě povolení (§ 33) se však zákaz uvádění jiných živočišných produktů do oběhu podle odstavce 1 nevztahuje na produkty uvedené v odstavci 1, které
a) byly vyprodukovány nejméně 21 dnů přede dnem považovaným za počátek nákazy v hospodářství uvedeném v § 11 odst. 1 a byly skladovány a přepravovány odděleně od produktů vyprodukovaných po tomto dnu,
b) byly ošetřeny v souladu s bodem 4 částí A přílohy č. 7 k této vyhlášce,
c) splňují, v případě zvláštních produktů, podmínky stanovené v bodech 5 až 9 části A přílohy č. 7 k této vyhlášce,
d) jsou směsí produktů, které nepodléhají dalšímu ošetření a obsahují další živočišné produkty, které byly podrobeny ošetření zajišťujícímu zničení případně přítomného viru slintavky a kulhavky, anebo pocházejí ze zvířat, která nepodléhají ochranným a zdolávacím opatřením podle této vyhlášky, nebo
e) jsou balené a určené k použití jako činidlo k diagnostice in vitro nebo jako laboratorní činidlo.