přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. § 29

§ 29
Opatření týkající se kůží a kožek zvířat vnímavých druhů v ochranném pásmu
(1) Do oběhu nelze uvádět kůže a kožky zvířat vnímavých druhů pocházejících z ochranného pásma.
(2) Na základě povolení (§ 33) se však zákaz uvádění kůží a kožek do oběhu uvedený v odstavci 1 nevztahuje na kůže a kožky, které
a) byly získány nejméně 21 dnů přede dnem považovaným za počátek nákazy v hospodářství uvedeném v § 11 odst. 1 a byly skladovány odděleně od kůží a kožek získaných po tomto dnu, nebo
b) splňují podmínky stanovené v bodě 2 části A přílohy č. 7 k této vyhlášce.