přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. § 28

§ 28
Přeprava a rozmetání hnoje a rozstřikování kejdy a močůvky zvířat vnímavých druhů vyprodukovaných v ochranném pásmu
(1) Uvnitř ochranného pásma nelze přepravovat a rozmetat hnůj a rozstřikovat kejdu a močůvku z hospodářství a z prostorů a dopravních prostředků uvedených v § 17, které se nacházejí v ochranném pásmu a ve kterých jsou držena zvířata vnímavých druhů.
(2) Krajská veterinární správa však může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona povolit přemístění hnoje zvířat vnímavých druhů z hospodářství nacházejícího se v ochranném pásmu do určeného podniku k ošetření v souladu s právními předpisy Evropské unie9), anebo k přechodnému skladování, a jde-li o hnůj z hospodářství nepodléhajícího ochranným a zdolávacím opatřením uvedeným v § 5 nebo v § 11, k rozmetání na určených polích za těchto podmínek:
a) veškerý hnůj byl vyprodukován nejméně 21 dnů přede dnem považovaným za počátek nákazy v hospodářství nacházejícím se v ochranném pásmu a hnůj, kejda nebo močůvka jsou rozmetány nebo rozstřikovány blízko u země v dostatečné vzdálenosti od hospodářství, v nichž jsou držena zvířata vnímavých druhů, a neprodleně zapraveny do půdy, nebo
b) v případě hnoje od skotu nebo prasat
1. vyšetření všech zvířat v hospodářství, provedené úředním veterinárním lékařem, vyloučilo přítomnost zvířat podezřelých z nákazy virem slintavky a kulhavky,
2. veškerý hnůj byl vyprodukován nejméně 4 dny před uvedeným vyšetřením všech zvířat v hospodářství,
3. hnůj je zapraven do půdy na určených polích nedaleko hospodářství původu a v dostatečné vzdálenosti od jiných hospodářství uvnitř ochranného pásma, v nichž jsou držena zvířata vnímavých druhů.
(3) Dojde-li k povolení přemístění hnoje, kejdy nebo močůvky z hospodářství, v němž jsou držena zvířata vnímavých druhů, musí být přijata účinná opatření k zabránění šíření viru slintavky a kulhavky, zejména musí být zajištěny čištění a dezinfekce vodotěsných dopravních prostředků po nakládce a před odjezdem z hospodářství.
9) Bod 5 části A oddílu II kapitoly III přílohy VIII k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002.