přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. § 27

§ 27
Opatření týkající se spermatu, vaječných buněk a embryí odebraných od zvířat vnímavých druhů v ochranném pásmu
(1) Do oběhu nelze uvádět sperma, vaječné buňky a embrya získané od zvířat vnímavých druhů pocházejících z ochranného pásma.
(2) Na základě povolení (§ 33) se však zákaz uvádění spermatu, vaječných buněk a embryí do oběhu, uvedený v odstavci 1, nevztahuje na sperma, vaječné buňky a embrya odebrané, zmrazené a skladované nejméně 21 dnů přede dnem považovaným za počátek nákazy virem slintavky a kulhavky v hospodářství nacházejícím se v ochranném pásmu.
(3) Zmrazené sperma, odebrané v souladu se zvláštním právním předpisem15) po dnu považovaném za počátek nákazy podle odstavce 2, musí být skladováno odděleně a může být uvedeno do oběhu pouze tehdy, jestliže
a) všechna ochranná a zdolávací opatření související se vznikem ohniska slintavky a kulhavky byla zrušena v souladu s § 35,
b) všechna zvířata držená v inseminační stanici byla klinicky vyšetřena a podle bodu 2.2. přílohy č. 3 k této vyhlášce byly odebrány a sérologicky vyšetřeny vzorky k prokázání, že inseminační stanice je prostá nákazy,
c) bylo provedeno sérologické vyšetření vzorku, odebraného od dárcovského zvířete nejméně za 28 dnů po odběru spermatu, za účelem zjištění protilátek proti viru slintavky a kulhavky, a to s negativním výsledkem.
15) Vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.