přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. § 23

§ 23
Doplňková opatření
(1) Krajská veterinární správa může v souladu s § 15, § 49 odst. 1 písm. d), popřípadě písm. c) a § 55 zákona rozšířit zákazy uvedené v § 22 na
a) přemísťování nebo přepravu zvířat druhů nevnímavých na slintavku a kulhavku mezi hospodářstvími nacházejícími se v ochranném pásmu, anebo z ochranného pásma nebo do ochranného pásma,
b) přepravu zvířat všech druhů přes ochranné pásmo,
c) shromažďování osob, které by mohly být v kontaktu se zvířaty vnímavých druhů, pokud existuje nebezpečí šíření viru slintavky a kulhavky,
d) umělou inseminaci nebo odběr vaječných buněk a embryí zvířat druhů nevnímavých na slintavku a kulhavku,
e) přemísťování dopravních prostředků určených k přepravě zvířat,
f) porážení zvířat vnímavých druhů v hospodářství pro soukromou spotřebu,
g) přepravu krmiv, objemných krmiv, sena a slámy, vyprodukovaných v ochranném pásmu, do hospodářství, v nichž jsou držena zvířata vnímavých druhů.
(2) Krajská veterinární správa však může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona povolit
a) přepravu zvířat všech druhů přes ochranné pásmo po hlavních silničních tazích11) nebo železnicích,
b) přepravu zvířat vnímavých druhů, která podle veterinárního osvědčení pocházejí z hospodářství nacházejícího se mimo ochranné pásmo a jsou přepravována po určené silnici přímo na určené jatky za účelem nutné porážky, přičemž použité dopravní prostředky musí být po vyložení na jatkách vyčištěny a dezinfikovány pod dohledem úředního veterinárního lékaře a toto čištění a dezinfekce musí být zapsány do knihy jízd dopravního prostředku,
c) umělou inseminaci zvířat v hospodářství prováděnou zaměstnanci tohoto hospodářství za použití spermatu odebraného od zvířat v tomto hospodářství, spermatu skladovaného v tomto hospodářství, anebo spermatu dodaného z inseminační stanice nebo střediska pro odběr spermatu (dále jen "inseminační stanice") na vnější okraj tohoto hospodářství,
d) přemísťování a přepravu koňovitých při dodržování podmínek uvedených v příloze č. 6 k této vyhlášce,
e) přepravu krmiv, objemných krmiv, sena a slámy, vyprodukovaných v ochranném pásmu, do hospodářství, v nichž jsou držena zvířata vnímavých druhů, při dodržení stanovených podmínek (§ 32).
11) § 4 odst. 1 a § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.