přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. § 15

§ 15
Doplňková opatření v případě potvrzení ohniska slintavky a kulhavky
(1) Krajská veterinární správa může v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona nařídit, aby kromě zvířat vnímavých druhů byla utracena také zvířata druhů nevnímavých na slintavku a kulhavku, která jsou přítomná v hospodářství, kde bylo potvrzeno ohnisko slintavky a kulhavky, a aby byly neškodně odstraněny a zpracovány jejich kadávery. To však neplatí, jde-li o zvířata, která
a) je možno izolovat, účinně čistit a dezinfikovat a
b) jsou individuálně označena, v případě koňovitých v souladu s předpisy Evropské unie, a to způsobem umožňujícím kontrolu jejich přemísťování.
(2) Krajská veterinární správa může v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona nařídit ochranná a zdolávací opatření uvedená v § 11 odst. 1 písm. a) i ve vztahu k epizootologicky souvisejícím jednotkám nebo k bezprostředně sousedícím hospodářstvím, jestliže epizootologické informace nebo jiné důkazy odůvodňují podezření na jejich možnou kontaminaci. Vzorky se odebírají a klinická vyšetření zvířat vnímavých druhů se provádějí podle bodu 2.1.1.1. přílohy č. 3 k této vyhlášce.
(3) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona informuje Komisi o ochranných a zdolávacích opatřeních podle odstavce 2 pokud možno ještě před jejich zavedením.
(4) V případě potvrzení primárního ohniska slintavky a kulhavky přijme krajská veterinární správa neprodleně všechna opatření nezbytná pro nouzové očkování na území nejméně stejně velkém, jako je pásmo dozoru vymezené podle § 20. Může přijmout také ochranná a zdolávací opatření uvedená v § 8 a 9.