přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. § 7

§ 7
Rozšíření opatření na jiná hospodářství
(1) Ochranná a zdolávací opatření uvedená v § 5 a 6 mohou být uplatněna i ve vztahu k jiným hospodářstvím, jejichž poloha, konstrukce a uspořádání nebo styky se zvířaty z hospodářství uvedeného v § 5 odůvodňují podezření z kontaminace.
(2) Krajská veterinární správa uplatní ochranná a zdolávací opatření uvedená v § 5 a § 6 odst. 1 také na prostory nebo dopravní prostředky uvedené v § 17, jestliže přítomnost zvířat vnímavých druhů v těchto prostorech nebo dopravních prostředcích vede k důvodnému podezření z nákazy zvířat nebo z jejich kontaminace.