přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2004
Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. § 6

§ 6
Přemísťování zvířat a živočišných produktů z hospodářství nebo do hospodářství v případě podezření na výskyt ohniska slintavky a kulhavky
(1) Krajská veterinární správa v souladu s § 13 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona vedle ochranných a zdolávacích opatření podle § 5 zakáže přemísťování z hospodářství a do hospodářství podezřelého z výskytu ohniska slintavky a kulhavky, zejména
a) přemísťování masa, jatečně opracovaných těl, masných výrobků, mléka, mléčných výrobků, spermatu, vaječných buněk a embryí zvířat vnímavých druhů, krmiv, nářadí, předmětů a jiných materiálů, jako např. vlny, kůží a kožek, štětin, konfiskátů živočišného původu, hnoje, kejdy, močůvky, jakož i jakýchkoli jiných předmětů a materiálů, kterými by mohl být přenesen virus slintavky a kulhavky z hospodářství,
b) přemísťování zvířat druhů nevnímavých na slintavku a kulhavku,
c) vstup a výstup osob do hospodářství a z hospodářství,
d) vjezd a výjezd dopravních prostředků do hospodářství a z hospodářství.
(2) V případě obtíží se skladováním mléka v hospodářství může krajská veterinární správa v souladu s § 13 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona nařídit neškodné odstranění mléka v hospodářství, anebo povolit jeho přepravu z hospodářství do nejbližšího možného místa jeho neškodného odstranění nebo ošetření zajišťujícího zničení viru slintavky a kulhavky, a to pod dohledem úředního veterinárního lékaře, dopravními prostředky vybavenými tak, aby bylo zajištěno, že nedojde k šíření viru slintavky a kulhavky.
(3) Krajská veterinární správa však může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona postupovat odlišně od odstavce 1 písm. b), c) a d) a povolit přemísťování z hospodářství a do hospodářství za předpokladu dodržení všech nezbytných podmínek k zabránění šíření viru slintavky a kulhavky.