přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 202/2004
Vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat Příl.4

Příl.4
HLAVNÍ ÚKOLY NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘE PRO AFRICKÝ MOR PRASAT
1. Národní referenční laboratoř pro africký mor prasat je odpovědná za zajištění toho, aby se laboratorní vyšetření k průkazu výskytu afrického moru prasat a zjištění genetického typu izolátu viru prováděly v souladu s diagnostickou příručkou. K tomu účelu může národní laboratoř uzavírat zvláštní dohody s Referenční laboratoří Evropských společenství nebo jinými národními laboratořemi.
2. Národní referenční laboratoř pro africký mor prasat je odpovědná za koordinaci norem a diagnostických metod ve všech diagnostických laboratořích pro africký mor prasat v České republice. K tomu účelu
a) může jednotlivým laboratořím poskytovat diagnostická činidla,
b) dohlíží nad jakostí všech diagnostických činidel používaných v České republice,
c) pořádá pravidelně srovnávací testy,
d) uchovává izoláty viru afrického moru prasat z případů a ohnisek potvrzených v České republice.