přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 202/2004
Vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat § 22

§ 22
Centra tlumení nákazy a odborná skupina
(1) V případě vzniku ohnisek afrického moru prasat se v souvislosti s mimořádnými veterinárními opatřeními podle § 15 zákona neprodleně zřizuje v rámci Státní veterinární správy plně funkční celostátní krizové centrum tlumení nákazy.
(2) Celostátní krizové centrum tlumení nákazy řídí a sleduje činnost krajských krizových center tlumení nákazy uvedených v odstavci 3; odpovídá zejména za
a) stanovení nezbytných protinákazových opatření,
b) zajištění okamžitého a účinného provádění výše uvedených opatření krajskými krizovými centry tlumení nákazy,
c) rozmísťování personálu a jiných zdrojů do krajských krizových center tlumení nákazy,
d) poskytování informací Komisi, ostatním členským státům, Komoře veterinárních lékařů České republiky, podnikatelům působícím v oblasti zemědělství a obchodu se zemědělskými výrobky,
e) spolupráci s diagnostickými laboratořemi,
f) spolupráci se sdělovacími prostředky,
g) spolupráci s policejními orgány.
(3) V případě výskytu afrického moru prasat může být v souvislosti s mimořádnými veterinárními opatřeními podle § 15 zákona v rámci krajské veterinární správy neprodleně zřízeno plně funkční krajské krizové centrum tlumení nákazy.
(4) Některé úkoly celostátního krizového centra tlumení nákazy mohou být delegovány krajským krizovým centrům tlumení nákazy, působícím na úrovni regionu ve smyslu § 3 odst. 4 zákona, za předpokladu, že tím nejsou ovlivněny úkoly celostátního krizového centra tlumení nákazy.
(5) Zřizuje se stálá odborná skupina disponující odbornými znalostmi potřebnými k pomoci příslušnému orgánu při zajišťování protinákazové připravenosti. V případě výskytu nákazy tato odborná skupina poskytuje příslušnému orgánu pomoc zejména při
a) epizootologickém šetření,
b) odběru vzorků, vyšetření vzorků a hodnocení výsledků laboratorního vyšetření,
c) stanovení protinákazových opatření.
(6) Celostátní a krajská krizová centra tlumení nákazy a odborná skupina musí mít k dispozici personál, zařízení a vybavení, včetně komunikačních systémů, a jasnou a určitou strukturu řízení, zajišťující provedení protinákazových opatření stanovených v této vyhlášce. Podrobnosti týkající se personálu, zařízení, vybavení, struktury a řízení celostátního a krajských krizových center tlumení nákazy a odborných skupin se stanoví v pohotovostních plánech uvedených v § 21.
(7) Další kritéria a požadavky týkající se činnosti a povinností celostátního centra tlumení nákazy, krajských krizových center tlumení nákazy a odborných skupin mohou být stanoveny rozhodnutím orgánů Evropské unie.