přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 202/2004
Vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat § 21

§ 21
Pohotovostní plány
(1) Státní veterinární správa v souladu s § 10 odst. 1 a § 48 odst. 1 písm. c) zákona vypracovává pohotovostní plán stanovující vnitrostátní opatření, která mají být prováděna pro případ výskytu afrického moru prasat. Tento plán bere v úvahu místní faktory, které mohou ovlivnit šíření afrického moru prasat, jako je zejména hustota populace prasat, současně musí umožňovat přístup k zařízení, vybavení, personálu a veškerým dalším vhodným prostředkům nezbytným k rychlému a účinnému zdolání ohniska.
(2) Při vypracovávání pohotovostního plánu se uplatňují kritéria a požadavky stanovené v příloze č. 6 k této vyhlášce; tato kritéria a požadavky mohou být pozměňovány nebo doplňovány rozhodnutím orgánů Evropské unie s přihlédnutím ke zvláštním vlastnostem afrického moru prasat a k pokroku ve vývoji protinákazových opatření.
(3) Státní veterinární správa aktualizuje pohotovostní plán každých pět let a předkládá jej ke schválení Komisi. Komise tento plán přezkoumá, aby určila, zda umožňuje dosažení požadovaného cíle, a navrhne jeho případné změny, požadované zejména k zajištění slučitelnosti tohoto plánu s plány ostatních členských států, a plán, podle potřeby upravený, schválí. Pohotovostní plán může být následně pozměňován nebo doplňován tak, aby zohlednil vývoj situace.