přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 202/2004
Vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat § 18

§ 18
Diagnostické postupy a požadavky na biologickou bezpečnost
(1) Diagnostické metody, odběr vzorků a laboratorní vyšetření ke zjištění výskytu afrického moru prasat se řídí diagnostickou příručkou.
(2) Národní referenční laboratoř pro africký mor prasat je odpovědná za koordinaci norem a diagnostických metod v souladu s přílohou č. 4 k této vyhlášce a spolupracuje s Referenční laboratoří Evropských společenství stanovenou v příloze č. 5 k této vyhlášce.
(3) K zajištění odpovídajících podmínek biologické bezpečnosti chránící zdraví zvířat může k manipulaci s virem afrického moru prasat, jeho genomem, antigeny a vakcínami k výzkumu, diagnostice nebo výrobě nebo k jejich používání docházet pouze na místech, v podnicích a v laboratořích schválených Státní veterinární správou. Státní veterinární správa předkládá v souladu s § 10 odst. 2 a § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona Komisi seznam schválených míst, podniků a laboratoří počínaje rokem 2004 a tento seznam aktualizuje.
(4) Údaje uvedené v přílohách č. 4 a 5 k této vyhlášce a v diagnostické příručce budou doplňovány nebo pozměňovány v souladu s rozhodnutím orgánů Evropské unie.